Založ si blog

Slovenskej ekonomike by sa malo dariť. Problémom sú ale slabšie objednávky a aj málo nezamestnaných

Kým pri vzniku Slovenskej republiky dosahovalo HDP 14 miliárd , koncom minulého roka to bolo 122 miliárd . Hoci na prvý pohľad ide o vynikajúce číslo, v posledných troch rokoch ho ťahal hore do veľkej miery najmä rast cien a nie rast reálnej ekonomiky. Rok 2024 by sa mal niesť v znamení pozitívneho výhľadu. Napriek tomu pretrváva aj riziko v podobe vysokých cien energií v dôsledku geopolitickej nestability, či nedostatok pracovnej sily na trhu práce.[1]

Ekonomika by v roku 2024 mala rásť viac ako rok predtým

Hrubý domáci produkt (HDP) meria celkovú hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa vyrobili v rámci danej krajiny za jeden rok. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, sa v tomto roku HDP Slovenska zvýši o 2 %, čo predstavuje značný rast oproti vlaňajším 1,1 %. Prognózy Európskej komisie dokonca počítajú až s rastom na úrovni 2,3 percenta.[2] Vyšší rast by mala podporiť ustupujúca inflácia a nárast reálnych miezd, ktoré povedú k väčšej spotrebe domácností a v konečnom dôsledku aj k celkovému rastu dopytu v krajine. Oživenie by mal zaznamenať zahraničný obchod  a vďaka pozitívny vývoj svetovej ekonomiky by mal podporiť aj export. Naopak k rizikovým faktorom  bude patriť slabšie čerpanie eurofondov, nedostatok pracovnej sily a vojna na Ukrajine, v dôsledku ktorej pretrváva riziko destabilizácie cien energií aj potravín. 

Ozios-Austera-HDP Slovenska porastie v roku 2024 o 2%
Zdroj: Štatistický úrad SR

Dlh Slovenska stále stúpa

Zatiaľ čo minulý rok štát hospodáril s deficitom na úrovni 4,9 %, dáta k 1. aprílu 2024 hovoria už teraz o deficite na úrovni takmer 6 %. Podľa OECD sa v roku 2024  zvýši verejný dlh na 66,8 % HDP zo 66 %, čo bola odhadovaná miera zadlženia  koncom roka 2023, Podľa Štatistického úradu SR však dlh verejnej správy v roku 2023 nakoniec dosiahol 68,83 miliardy eur, čo znamená, že sa síce zvýšil o 5,45 mld. eur, ale podiel dlhu verejnej správy nakoniec klesol na 56 % HDP z 57,7 % v roku 2022.  Pre porovnanie, oproti väčšine krajín EU je a tom Slovensko s verejným dlhom voči HDP stále naozaj dobre, keďže priemer EU za 4. kvartál 2023 predstavoval takmer  82 %. [1]  Na chvoste EU sú v tomto smere krajiny ako Grécko s takmer 162 % dlhom k HDP a Taliansko s dlhom viac ako 137 % k HDP.

Priemysel je kľúčový. Ukazujú sa v ňom však prvé problémy

Na celkovom HDP Slovenska sa výrazne podieľa priemyselná výroba.

Vo februári sme boli svedkami značného poklesu hodnoty nových objednávok v priemysle, ktoré sa prepadli o 6,8 % na úroveň 5,51 miliardy € v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Aj keď to neznie príliš pozitívne, záznamy ukazujú, že po zohľadnení sezónnych vplyvov sa objednávky medzimesačne zvýšili o 2,4 %.[2] Čo sa týka produkcie v priemysle, tá sa ocitla v stagnácii a napriek poklesu vo väčšine odvetví ju podržala hlavne zvýšená výroba energie, začo vďačíme najmä spustenému novému bloku v jadrovej elektrárni Mochovce.[3] Napriek pokračujúcemu poklesu tržieb vo viac ako polovici priemyselných odvetví, tržby vo vybraných trhových službách stúpli medziročne o 6,7 %, pričom najvýraznejšie rástli informačné a komunikačné činnosti a to až o 8,6 %. Nárast o 3,4 % zaznamenali aj podniky v doprave a skladovaní.[4] Podľa dát Štatistického úradu, ceny priemyselných výrobcov pokračovali v poklese tretí mesiac za sebou aj v marci, čo prinieslo určitú úľavu aj spotrebiteľom. V porovnaní s minulým rokom zaznamenali až 15 %-tný pokles, ktorý sa dá vysvetliť nielen lacnejšou energiou, ale aj znížením nákladov na výrobu dopravných prostriedkov.[5]

Nižšia inflácia ekonomike jasne pomáha

Vysoká inflácia môže viesť k poklesu kúpnej sily a zníženiu spotreby domácností, čo môže spomaliť hospodársky rast a negatívne ovplyvniť HDP. V marci sa inflácia na Slovensku podľa Štatistického úradu SR ustálila na hodnote 2,3 %. Jej pokles sa zastavil predovšetkým kvôli krátkodobému nárastu cien tepelnej energie. Dobrou správou pre ekonomiku však je, že podľa medziročného porovnania sa rapídny rast energií zastavil, čo môže naznačovať zmiernenie cenového tlaku na domácnosti. Na miere medziročnej inflácie sa najviac podieľali zvýšené ceny alkoholu, pohonných hmôt, ale aj nábytku a bytového zariadenia. Naopak ceny potravín s nealkoholickými nápojmi, bývanie a energie tlmili inflačný rast. Celkovo bola medziročná miera inflácie na najnižšej úrovni od leta 2021, čo naznačuje, že cenový vývoj sa do určitej miery stabilizoval a to sú pozitívne správy, najmä pre domácnosti.[6]

Vo februári sme vyviezli viac ako doviezli. Je to ale reálne dobrá správa?

Významný faktor v ekonomickom raste krajiny predstavuje aj zahraničný obchod. Vo februári tohto roku bol pozorovaný na prvý pohľad pozitívny vývoj, keď vývoz prevýšil dovoz, takže krajina skončila s prebytkom vo výške takmer 650 miliónov €, čo prekonalo bilanciu v rovnakom období minulého roka o 424 miliónov €. Aj keď toto číslo môže znieť prijateľne, existujú určité obavy vzhľadom na to, že vývoz sa medziročne znížil o 3,4 % na 8,8 miliárd €, čo je najväčší pokles od septembra 2021. Najviac sa na tom podpísal automobilový sektor, ktorý je slovenskou dominantou. Z toho vyplýva, že za prebytok vďačíme najmä výrazne nižšiemu dovozu, ktorý medziročne klesol až o 8,3 % na hodnotu 8,1 miliardy €, pričom hlavným faktorom boli lacnejšie dovezené energie. Práve pri cene energií analytici dvíhajú varovný prst, keďže tie môžu ľahko zamiešať karty a zmeniť ekonomický vývoj krajiny.[7]

Vyzerá to na silný rast, podstatné budú peniaze z Plánu obnovy

Inštitút finančnej politiky MFSR predpokladá, že v roku 2025 sa rast HDP s 3,1 %-tami  priblíži k svojmu vrcholu, pričom polovičným podielom by mal prispieť Plán obnovy a odolnosti. Naďalej však pretrváva neistota ohľadne cien energií a ich vplyvu na infláciu. Inštitút napriek tomu očakáva, že reálne príjmy domácností budú stúpať, čo udrží spotrebu na vysokej úrovni. V rokoch od 2026 do 2028 sa predpokladá rast okolo 2 %, kde by mal významnú úlohu zohrať automobilový priemysel a nové exportné modely. [3] Ceny energií môžu opätovne spôsobiť zvýšenie inflácie, avšak konsolidačné opatrenia by ju mohli dlhodobo zmierniť.


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-22042024-bp

[2] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/9094ca68-03a6-4cdb-afea-1877947318c3/!ut/p/z1/rZPLcpswFIZfJVl4qdEBcV1iT4Jxsadg49jadGQZDMUGYlQSv31FPJ02M-GyKBvBnIv-850fTPEO04I12YmJrCzYWX7vqfEjMD1rOlUcgKlPwFt8W6_ms2fVjXT88jnBWoVP4G2c72640BTQdExl2AmCYO1vt-Bu1WfwiOLCKopkNwNvMcWUF6ISKd6Xh5qlqM5RViSI5WIC8qW8XqSapohRXV1Zc5tAU8cil6cNtsaZYSEgzEAaPx4QS2KGFMs0bc0kisVJ277i2RHvR2Xfx-nRS8fgmLnOXDN9AMt3dfCceRTaASHgkCEc93roeBwYV98jkPa3f2l5DUww1IP2itwYeC9Fmp0JoaTYZPEbjop29We8_rtDPdEVomqAkmMsd6hxFdkqs5CpJweugkII1_Ec8GKIk_R19vP1lTrSfGUh4neBd3_cN4FaSMdx9BEppAura3n8lYtbhx9zJti5PD38E7zx9OEj3N6kXpez5UnOwETaWrvEu96SO5-uJSpmN59RHl8MmbgPzv_8Nb9GM6q0ukQXi9yyLEN5aL1tkvTc-MnyiejydB4ffwOk_bR0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[3] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/6e8914ee-b199-4299-96aa-3f5765cf6a55/!ut/p/z1/tZNNc6JAEIb_Si4ep6ZhGD6OYCWAa6wFRXQuWyOCsigQmZC4v35H4yE5AKa2dg4wVPfb0_3wDmZ4hVnJ23zHRV6V_CC_10z_FRi-6TiKDeBMCfiTH_OZN35S3Yji-GuCOQsfwV_YP91woimgUcxk2A6CYD5dLsFdqk_gE8WFWRQBLHS8xAyzpBS12ON1tWn4HjUFyssM8UKMQG6q01F205YpauoTb88jaJtUFPKtp6alaGmKNoplIU2VD0vnHJGMGjpNMp1TeilfJ_kWr-_KjofmvYwDHcuGm37s2p5mTAHMqUvBt70otAJCwCa9OBz9pu854C59D-9_0jsf-l47sGtKH4EhhmyoSTZkqrWcwuhsUzFw3ObpG47Ki7cOeP5Nk3iAJ0Mg5MXJf7-8MFu6uypF-i7w6n_YW56jnp7Hzzs5ARf7S-kKr-6SflDqwhjSbko0owpRNUDZNtWRpiUqslRuIoNmm0QFhZCE3hD1_MY-RCNohMSSoGuklKjqU7V9LcS5A1rBBT9Uu4dPwXOyf7iGOyD1SupjdDTJOZcLFaH3x5khNzaF-bbIjrHZ2H8BaWoLsw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[4] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/eecada8c-235b-4ea9-9f24-d5205349b47f/!ut/p/z1/tZPPk5owFMf_lb14zORBEoEjOLuAdZ2CIppLJ_JDKQqspG7tX9_oemgPgDud5pJk3vsm733yDeZ4jXklzsVOyKKuxEHtN3z8LTB803E0G8CZEfCnXxZzb_KiuxHD8d8J5jx8Bn9pf3XDKdWAMsxV2A6CYDFbrcBd6S_gE82FeRQBLMd4hTnmSSUbucebetuKPWpLVFQ5EqUcgVrUp6Oq5lxlqG1O4nwZwbnNZKnmLEtEKswE6YRtEc2EhaxcpyhlOjBCrS018uvxTVKkePNQdjzU77Ud6Bg23PUT1_aoMQMwZy4D3_ai0AoIAZv04nDGd33PBQ_pe3j_k9750Pfagd9S-ggMMeRDRfIhU21UF0ZnmZqB43ORveOounrrgBefNIkHeDoEQn2c4vvbG7eVu-tKZj8lXv8Pe6t79NPr5HWnOhByfz26xuuHpB-UujCGrJsSy5lGdAooT7MxojTRkaULExks3yY6aIQk7I6o5xn7EI2glQpLgm6RSqFqTnX6o5SXDmilkOJQ757-CF6S_dMt3AGpV9Ico6NJLoUaqAy9X84cubEpzfdlfozN1v4NoU7npw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[5] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/5cf9c879-9851-48c6-9448-2469356e9b37/!ut/p/z1/tVFNc4IwFPwtPXjM5GECJMfoWMCqU7VUyaUTKSpFA0oG679v6PTSgx89NJeXzOxudt9iiZdYatXkG2XyUqudfSfSe5v6Eev1HAHQGxGIhk_zSdh_7Aaxixe_AWwyG0D0Ip6D2ZA6QF0sr_NfscQy1aYyW5yUq1ptUV2gXK-RKkwH7KU87q2bRmeoro6qOXegqTNT2Omma54ynyPOXAdRlnqIU8pQl3qcuF7GV8Rv5as0f8fJXejFrbxtHLhwBFi-_Ib0AxFSfwTARoELkQjjGZ8SAoL8AK5oJNaDf9GDY002eXbCsW43s8PzP0YMAQ9vtWJrzz8OBylsN6U22afBy_8ox_7TPY77441NoMy2lS7x8i5qtY_3jJxRsR4PCJWr80k8fAHpijgS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[6] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/6abaeb96-278d-4e22-995d-d66c512e77eb/!ut/p/z1/rVNLb6MwGPwrveRo-cPmlSNELZBNo4WEPHypzCthSYAGL93019dJVO1WKpDD-gLoe3hmmMEMbzAreZvvuMirkh_k95bpL77hmbatWAD2jII3_bGYu5Mn4oQaXn9tMOfBI3hL66cTTFUFVA0zWbZ831_MVitwVuQJPKo4MA9DgKWOV5hhFpeiFnu8raKG71FToLzMEC_ECORLdTpKNG2ZoqY-8fY8grZJRSGfOo94Go11RAwzQWpKCBqPtQQluh5rCkkNI40u6-s4T_D2ru4bnS68tn6lMyjHxLFc1ZgBmDNHA89yw2DsUwoW7ZVDrr_NQ8ex4L75HoCsf30__6U-fD-7tvQpMISBDXmGDaHYShZGZ0Mgf1Obp284LC_eOuDFX5NomaZQogLKklRHqhpLkxBuIkPLopiAQmmsYRfwdAiCDE7-6_WVWdLdVSnSPwJvPu09gkZIS8foWimlzetTlfwuxLnD8AUX_FDtHv4pnuP9w7V8uYmcnifPO8mBi_0lOxXe9I7c9OlyiWJ063NXiKZDKekT539m_3tp7hqtj-HRpOdcHlQE7rs9R87aFObbMjuuzcb6AIvKnLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[7] https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/956b6035-1260-4b91-9bb5-fa886e97b046/!ut/p/z1/tVTLcqJAFP0Vs3BJ-ipPs0M0PsYYA2OU3qQa6AgjdhtoNeYf5q_mw6YRKykrCTqLoahq6XvPua9zRRjNEWZkmyyISDgjqfz2sfH0YA6sdrthA7RHKgyGP7xx37lt9qY6mp06WGO3C4Of9qTnDrUGaDrC0uz07L5mjgCsUU-Hgd2fuq0HVb3vaEd8hUOBv_UmTbul9ZyOe38r6Z2m5Y2MJkCjGg-2esB_pKebAIOxNwV49MDuq0c8fPPYcBm-IsEKvAfwqX-fHC6KX-GAq-f3iDDCIRNrESOfBzmJlXypJOxZIUtRB_mDZyuphi2jSr7OyHZfh21OxVKeLd0IDFB1pdE0QNGCVkNpBYGuPBPLMmjLDEAzCvp1mETIv8h7dk5vuHpasyLeGUGc48DnNIcrh2qoZxzkUMd9vqJoiPAi5UG5ZrEQ65s61GG3210nweo65Ks6pFxs8jrklGRhjPDLhmZ7NH8jcUZY8uc329d4EMY8upgh5SFJKZrnS-TLXptPj6PJMcupq4FtDtvtidFR78FAXlHIIaS3WSxoXvwndBkJUho9uZRFNJMc0iXnmyykDmeCMjHmET21hnxNB9Hnu5ObTZYgv0zSkSw0uylrlaaU7PnmwIv8oqw1zwRJr72Dc630rk3kZUpFbZawiO8Oov7I53vcl-mXGZXx_S96LY3ScBDK6_E8ttWnTFaxVLwfxYH8VGTv5UpW773r3ym8YaLZNqE7NGXF3qXlDP5hgfpQyKp6h6RWkl8vL9g-NulVoPn_WH0Zp5ndOXcLWQERcUHN0fwi6Ho1LZ-Vpe6Vpdt97ozoTCHBGz19bRpYd11Vw8F-Z19d_QUap5AU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


[1] https://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/WEB_IFP/02_Prognozy/01_makroprognozy/68_zasadnutie/Komentar_MV_mar2024_final.pdf

[2] https://europske.noviny.sk/2024/02/15/zimne-prognozy-eurokomisie-urcuju-slovensku-v-rokoch-2024-a-2025-vacsi-rast-hdp/

Akcie GameStop sú ako na horskej dráhe. Nahor ich tlačia nadšenci, nadol realita

13.06.2024

Od svojich začiatkov v roku 1984 sa GameStop vypracoval na jedného z hlavných hráčov vo svete videohier. Avšak s nástupom digitálnej éry začala spoločnosť upadať. Napriek tomu, v januári 2021, masívne investície drobných investorov, vrátane Keitha Gilla, zmenili pohľad na túto spoločnosť. Na začiatku júna akcie spoločnosti po ďalšom Gillovom príspevku vzrástli o 74%, [...]

Pokračovanie vzostupu digitálnych bánk je nezadržateľné. Klasické banky majú čo robiť, aby udržali krok

02.04.2024

Väčšinu bankových transakcií dnes ľudia robia z pohodlia domova. Digitálny vek umožňuje takmer neobmedzenú dostupnosť takýchto úkonov, bez potreby fyzickej návštevy pobočiek, vďaka čomu sa stále viac na trhu rozrastajú digitálne banky, ktoré ponúkajú svoje služby iba online. Spoločnosti ako Revolut, Manzo alebo Monese sa tešia nesmiernej popularite hlavne [...]

Nová regulácia kryptomien (MiCA) otvára novú éru pre virtuálne meny

12.02.2024

Regulácia MiCA (Markets in Crypto Assets) predstavuje revolučný krok v rámci európskych trhov s kryptoaktívami, prinášajúci nové možnosti a lepšiu bezpečnosť do tohto dynamického a rýchlo rastúceho odvetvia. Pre Európsku úniu je to vstupenka do novej éry v digitálnom finančnom svete. Tento právny rámec, ktorý má 150 strán, je založený na obdobných pravidlách [...]

zbrane, zbraň

Prvýkrát v dejinách. Hlavný lekár USA klasifikoval násilie so zbraňami ako zdravotnú krízu

25.06.2024 23:40

Spojené štáty predstavujú výnimočný prípad z dôvodu vysokého počtu zranení a úmrtí spôsobených strelnými zbraňami — najmä pokiaľ ide o deti.

alkohol

Na konzumáciu alkoholu zomrú ročne takmer tri milióny ľudí

25.06.2024 23:26

Do tejto štatistiky je započítané aj šoférovanie pod vplyvom alkoholu, násilie súvisiace s alkoholom a rôzne choroby.

Sunak

Štyria muži vnikli do záhrady britského premiéra. Zadržala ich polícia

25.06.2024 22:54

Organizácia s názvom Youth Demand zverejnila video, na ktorom je vidieť, ako jej člen vykonal veľkú potrebu do jazierka na Sunakovom pozemku.

Matúš Šutaj Eštok

Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 90-tisíc eur za odstavenie čurillovcov mimo službu

25.06.2024 20:18

Rezort vnútra sa odvolá voči tomuto rozhodnutiu Úradu na ochranu oznamovateľov.

ozios

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 40
Celková čítanosť: 52748x
Priemerná čítanosť článkov: 1319x

Autor blogu

Kategórie